Webinar

Bloki przedsionkowo-komorowe i bloki odnóg pęczka Hisa istotnie zwiększają ryzyko nagłego zatrzymania krążenia u pacjentów z ...

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do ...

Autor pytań: dr hab. n. med. Andrzej Cacko ...

HeartBeat Journal